Greetje Kroonenburg-Kolk

Wie ben je en waar woon je?
Mijn naam is Greetje Kroonenburg-Kolk, geboren en getogen in IJhorst.
Ik ben getrouwd met Erik Kroonenburg en we hebben samen 2 kinderen, een dochter Chinouk van 23 en een zoon Nino van 21 jaar oud.
Ik ben een echt dorpsmens en draag de dorpsgemeenschap een warm hart toe.
Vanwege mijn financieel administratieve professie heb ik voor diverse verenigingen het penningmeesterschap opgepakt.
Ik doe dit met veel plezier en toewijding en door mijn interesse in de verschillende verenigingen pak ik ook diverse andere vrijwilligerstaken op.
Samen met Erik zijn we in 2008 van een luxe bungalow aan de Bakkerslaan verhuisd naar een woon-winkelpand aan de Heerenweg en hebben we diverse zaken opgepakt. Daar verkopen we naast ICT onderdelen ook streekprodukten, streekinformatie en streekkunst.
Ook organiseren we diverse bijeenkomsten en spel- en puzzel avonden.
Hoe ziet jouw ideale Staphorst voor jou eruit, en wat zou je willen veranderen?
Een ideale gemeente is voor mij een gemeente waarin iedereen elkaar in vrijheid en blijheid laat leven, ongeacht afkomst, ras, geloofsovertuiging, geaardheid etc.
Respect voor elkaar en elkanders standpunten respecterend, dat zijn voor mij heel belangrijke zaken ! Heb uw naaste lief als uzelf !
Welke standpunten zijn voor jou van belang?
Een goed woon-werk klimaat is voor mij erg belangrijk. We hebben een prachtige gemeente met een diversiteit aan natuur en cultuur en daar moeten we zuinig op zijn.
Op een juiste en verantwoorde manier omgaan met onze gemeente staat daarom bij mij hoog op mijn lijst.
Praktisch gezien betekent dit in ieder geval heel goed zorgen voor al onze burgers, dus goede huisvesting zodat onze jongeren (maar ook ouderen) die in de gemeente willen blijven hiervoor ook kansen hebben.
Goede sociale voorzieningen in de vorm van scholing, veiligheid en zorg.
De voorzieningen moeten ook ruim beschikbaar zijn voor al onze inwoners.
Iedereen moet op zijn/haar eigen wijze kunnen recreëren op elke dag van de week.
Veilige fiets- en wandelverbindingen in 1e instantie voor onze eigen burgers maar ook zeker voor de recreatieve gebruiker.
Goede openbaar vervoer verbindingen horen hier ook zeker bij, vandaar ons voorstel voor een snelbus verbinding van Meppel naar Zwolle !
Verantwoord omgaan met het geld van de burger is ook zeer belangrijk en het oormerken van geïnde belastinggelden is daar een goed voorbeeld van. Zo is het voor de burger duidelijk waarvoor wordt betaald.
En duidelijke regels die voor iedereen gelijk zijn. Gelijke monniken / gelijke kappen !
Waarom zouden mensen op jou moeten gaan stemmen?
Het allerbelangrijkst voor mij is dat iedereen naar de stembus gaat !
Door op onze partij Gemeentebelangen te stemmen komt u op voor de belangen van alle burgers in onze gemeente, op alle dagen van de week !
Dus als de gehele gemeente Staphorst u aan het hart gaat dan zou een stem op mij of één van onze andere kandidaten, een goede zijn !