Nieuwsbrief

Mei 2022

Beste lezer,

Wij zijn van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Staphorst. We hebben de wens om zichtbaar te zijn. Zodat u weet wie wij zijn. Zodat u niet alleen iets hoort van ons tijdens de verkiezingen. Zodat u weet dat wij ook waarmaken wat wij beloven.

We zijn een constructieve, transparante en verbindende lokale politieke partij. De kracht van onze partij is onze diversiteit en onze lokale identiteit. We zijn niet verbonden en gehouden aan landelijke idealen, maar kunnen pragmatisch voor onze gemeente de juiste stelling nemen.

We hebben twee zetels in de gemeenteraad. De gemeenteraad in Staphorst bestaat uit zeventien zetels. We vinden dat we als lokale politieke partij kunnen en mogen groeien. Daar hebben we u ook voor nodig. Mocht u interesse hebben om een inbreng te doen in onze gemeente, dan bent u van harte welkom. Neem gerust contact op met een van de ondergetekenden.

Afgelopen weken

De afgelopen weken zijn er onderhandelingen geweest om tot een nieuw coalitieakkoord te komen in de gemeente Staphorst. De SGP, de CU en het CDA hebben besloten samen te werken en een college te vormen. Gemeentebelangen Staphorst zal nu vanuit de oppositie een stabiele, constructieve, kritische bijdrage leveren. Na de presentatie van het coalitieakkoord hebben we aandacht gevraagd voor meer diversiteit en participatie in onze gemeente. Ook hebben we gepleit voor een integrale toekomstvisie van de gemeente.

Energiearmoede: dit onderwerp hebben we geagendeerd in de hoop beter te komen weten hoe hoog de energiearmoede in onze gemeente is en wat het College hier op dit moment aan doet.

Ter Apel: we hebben vragen gesteld over de visie van het nieuwe College ten opzichte van het opvangen van vluchtelingen.

Klimaatadaptatie: een van de onderwerpen tijdens de raadsvergadering is klimaatadaptatie. Een voorstel werd gepresenteerd tot het doen van diverse onderzoeken naar de effecten van bepaalde risico’s, gevaren en dreigingen met betrekking tot de veranderingen in ons klimaat. Als partij hebben we aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater op bestaande riooloverstorten. Zo hoeft een riooloverstort niet in werking te treden na hevige regenbuien en voorkomt dat stank en verontreinigt oppervlaktewater.

H uisvestiging arbeidsmigranten: een voorstel om 78 arbeidsmigranten te huisvesten in onze gemeente, krijgt van onze partij geen bijval.
De huisvesting zou plaats vinden aan de Dedemsvaartweg in Rouveen.

Raadslid: Anne Lok 06-82003177

Raadslid: Alfred Stegeman 06-10016459

Steunfractielid: Bé Veen 06-22691444