Ondertussen op Facebook….

Omslagafbeelding voor Gemeentebelangen Staphorst
290
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tja, soms zit je wat voor je uit te mijmeren en komt opeens een uitdrukking uit je jeugd voorbij, een uitdrukking van Calimero, je weet wel dat kleine kuikentje, “Want zij zijn groot en ik ben klein”. Dat kleine kuikentje denkt zo’n goede kijk op de toekomst te hebben, en een mooi idee heeft, maar niemand die daarnaar luistert.

En eerlijk gezegd, voel ik me ook wel eens zo. We zien grote problemen op ons af komen zoals de woningbouw die in het slop zit, de dreiging van wat iedereen het ravijnjaar noemt, waar gemeenten het dreigende grote financiële tekort moeten opvangen. Er zijn twee opties, ofwel fors bezuinigen ofwel een grotere bijdrage van haar inwoners vragen om het gat in de begroting te dichten.

Zaken die ons bezig houden en waarop we willen voorsorteren en dat moet je naar onze mening NU doen!
Wij denken daar over na, en net als Calimero laten we ons niet uit het veld slaan wanneer we tegen onbegrip aanlopen. We blijven met oplossingen komen ter voorkoming van . . . en ja, ook stuiten wij op onbegrip of commentaren als, ‘het gaat toch nog steeds goed’, of ‘er komt heus wel een oplossing vanuit de hogere overheid’, of ‘wacht maar af voordat je allerlei dingen in gang gaat zetten die een andere denkwijze veel arbeid en energie vragen en achteraf wel mee vielen en door andere partijen zijn opgelost’.

En eerlijk, de oplossingen hebben wij ook nog niet, maar zijn wel druk bezig met het zoeken naar oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt op gang te krijgen, te kijken of de gemeente niet beter kan deelnemen in energiebedrijven zodat we ook van deze opbrengsten mee kunnen profiteren. Allemaal met als grote doel, het voorkomen van hogere kosten voor onze inwoners.

Witl u eens meedenken? Hebt u ideeën, vertel ze ons of kom ze met ons doorpraten tijdens de vele bijna bijeenkomsten die we houden in ons ‘clubhuis’ in IJhorst. We vergaderen bijna elke 14 dagen. De donderdag voor de raadsvergadering. Dit doen we bij KroKo MultiPunt in IJhorst vanaf half 8.

De koffie staat klaar, wij hebben het luisterend oor en zijn van mening dat we samen met u alle problemen het hoofd kunnen bieden door ANDERS te denken, niet achterover te leunen, maar samen te zoeken naar oplossingen.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Onlangs kwamen we in het VNG magazine een artikel tegen met de kop:

‘Als het lukt, dan heb je ook wat’.

In het artikel stond de volgende inleiding: ‘Het worden spannende maanden voor het burgerberaad'. Verschillende gemeenten presenteren rond deze tijd de uitkomsten van deze vorm van burgerparticipatie, waarmee ze in 2023 zijn begonnen. Nu moet duidelijk worden hoe serieus gemeenten de adviezen nemen

Met meer dan gemiddelde belangstelling zullen de komende weken en maanden verspreid over het land burgers naar hun gemeentebestuur kijken. Zij hebben deelgenomen aan een burgerberaad en adviezen voor college en raad geformuleerd. Wat gaan die daar nu mee doen?

De reactie zal voor een deel bepalend zijn voor het herstel van het vertrouwen in de overheid. Blijft er straks slechts een sterk verdund aftreksel over van de aanbevelingen die tientallen inwoners na een lang en intensief proces hebben geformuleerd, dan zal dat een nieuwe deuk slaan in het imago van de overheid. Gaan colleges en raden daarentegen enthousiast en snel met de uitkomsten aan de slag en laten ze zien dat ze de inbreng van de burgers serieus nemen, dan leidt dat wellicht tot nóg meer participatie en wie weet, hogere opkomsten bij verkiezingen’.

Bij ons doet dit denken aan het traject wat wij als gezamenlijke gemeenteraad met onze burgers zijn ingeslagen via de commissie Lokale Democratie, het traject “Marktplein Staphorst”.

Toegegeven, in het begin stond Gemeentebelangen hier wat sceptisch in. We hebben vanaf het begin wel mee gedaan maar eigenlijk vonden we dat we als gemeente hadden moeten starten met een vraag: ‘Beste inwoners, waar willen jullie het eens met ons over hebben, wat doen we goed, wat doen we fout en is er iets wat jullie graag anders zouden willen zien of is er iets anders dat aangepakt zou moeten worden?’

Lang verhaal kort, het werd Marktplein Staphorst. Hoe kijken we daar met zijn allen tegen aan en wat zouden we daaraan willen veranderen, of misschien juist, niet willen veranderen?

Tevreden kijken we op de betrokkenheid van onze inwoners terug, zoals eigenlijk altijd in Staphorst. Veel inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging om informeel te komen brainstormen over de aankleding en functie van het marktterrein. Scholieren werd gevraagd om eens een tekening te maken over hoe het marktterrein er uiteindelijk uit zou moeten gaan zien en uiteindelijk werd er een zeer enthousiaste commissie Marktplein samengesteld die met alle verkregen input slagvaardig aan de gang is gegaan.

De uitkomst, een basistekening gemaakt door Levi Talen met aanvullende informatie van de commissie zoals bijvoorbeeld de wens om een kiosk te plaatsen en bloembakken, waterpartij, uitkijktoren en nog veel meer.

Ook de gemeenteraad heeft enthousiast de plannen voor herinrichting van het marktplein omarmd en unaniem het raadsvoorstel om 15.000 euro uit trekken waarmee het college de plannen verder kan uitwerken aangenomen.

Even terug naar de essentie van dit verhaal:

In het kader van burgerparticipatie en het herstellen van het vertrouwen in de politiek ligt er naast de grote vraagstukken vluchtelingenbeleid, energie en wonen nu een grote druk op college en raad.

Want wanneer je over een half jaar kunt laten zien dat het ingediende plan daadwerkelijk heeft geresulteerd in een visie inclusief haalbaar geachte financiële onderbouwing, dan heb je een goed verhaal. Maar wanneer je de verwachtingen niet waar kunt maken dan wordt het denken wij een stuk lastiger om burgers een volgende keer te vragen opnieuw mee te doen.

Gezien het enthousiasme bij onze inwoners, de wijze van samenwerking tussen verschillende groeperingen, de wijze waarop de plannen zijn doorgesproken in de gemeenteraad, het aangenomen raadsvoorstel en de wijze waarop ons college de opdracht heeft ontvangen en de toezegging van het college hier voortvarend mee om te willen gaan hebben wij Gemeentebelangen er alle vertrouwen in dat het met burgerparticipatie in Staphorst wel goed zit!
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Horoscoop en politiek.

Heeft u dat ook? Stiekem lees ik wel eens in het weekblad van mijn vrouw en dan valt mijn oog ook wel eens op mijn horoscoop. Hecht ik daar waarde aan? Hm, dat weet ik niet, maar als ik die positief kan uitleggen denk ik wel eens: “Jeetje, het zal toch niet”. Hetzelfde overkwam me vorige week, er stond woordelijk: “De spotlights richten zich op jou, Kreeft. Best kans dat je een gat in de markt vindt of een superidee lanceert”.

Onmiddellijk schieten mijn gedachten terug naar ons voorstel geopperd tijdens de Algemene Beschouwingen, uitgesproken in de vergadering van de gemeenteraad van Staphorst op 31 oktober jongstleden. Hier in riepen we raad en college op een eigen woningbedrijf op te richten die met geld vanuit de reserves huurwoningen gaat bouwen in samenwerking met Vechthorst waardoor we de in zo nodige doorstroming op gang kunnen helpen. Daarnaast riepen we raad en college op om een eigen energiebedrijf op te richten om de vraag van de provincie met betrekking tot de opgave duurzame energie in te lossen, maar dan wel op de door onszelf aangewezen locatie en waarbij de inkomsten vanuit dit energiebedrijf ten goede kunnen komen aan onze inwoners.

Beide voorstellen werden door onze collega raadsleden fel bekritiseerd en naar ons gevoel niet eens waardig genoeg geacht om eens serieus over na te denken. Deze voorstellen werden in onze optiek niet echt serieus genomen, wat vooral te merken viel uit de aan ons gestelde vragen die allen in elk geval het doel hadden van: “We gaan toch niet met iets griezeligs nieuws aan de gang?”. Het lukt ze in onze ogen gewoon niet om een hoger abstractieniveau en dus de omvang, waarde en uitdaging van een nieuw idee te pakken.

Maar is dat idee dan wel zo griezelig nieuw? Eigenwijs als we als Gemeentebelangen zijn, zijn we blijven zoeken naar mogelijkheden om het voor onze inwoners de komende jaren allemaal zo goed mogelijk te regelen en betaalbaar te houden en het liefst ook nog eens voordeel op zou leveren en zeker biedt het oprichten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf mogelijkheden.

Zo kwamen we in contact met de gemeente Haarlemmermeer die een eigen Haarlemmermeers energiebedrijf heeft opgericht onder de naam “Tegenstroom” een BV zonder winstoogmerk.

Het bedrijf levert stroom en gas aan de eigen bewoners en zoveel mogelijk lokaal opgewekt en werkt zo aan een volledige schone en lokale energievoorziening.
De gemeente richtte het bedrijf op om lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren, ter bevordering van de onafhankelijkheid , voor een schone leefomgeving en om de energierekening van iedereen in de gemeente te beheersen.

Zoals de wethouder van Haarlemmermeer John Nederstigt zelf zegt: “Tegenstroom is een positieve beweging; eigenwijs en eigenzinnig. De wereld van energievoorziening verandert snel, steeds meer zien we dat lokaal opgewekte duurzame bronnen worden gebruikt. Dan wil je ook dat dat je inwoners lokaal profiteren van die energie. Tegenstroom is opgericht zonder winstoogmerk en kan juist daarom zich ook richten op de lokale bevolking. Zowel de inwoner als leverancier als van afnemer.
De steeds verdergaande beweging van lokale zelfvoorzienendheid in energie maakt dat Tegenstroom heel eigenwijs voorop loopt in die ontwikkeling en dat doet zij transparant en 100% eerlijk en inzichtelijk”.

Als gemeente Staphorst hoeven we dus niet zelf het wiel nog eens uit te vinden.
Op 26 oktober jongstleden hebben namens de gemeente Staphorst onze wethouder Lucas Mulder en namens de provincie Overijssel gedeputeerde Monique van Haaf hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van een energiegebied rond de Uithofsweg in Staphorst. In dit energiegebied gaan duurzame en circulaire ondernemers en ontwikkelaars een plek krijgen die een substantiële bijdrage gaan leveren aan de energietransitie in de ogen van Gemeentebelangen een uitgelezen kans om als gemeente hierbij aan te sluiten met een eigen energiebedrijf.

Ook voor wat betreft het op gang brengen van de zo broodnodige doorstroming op de woningmarkt heeft Gemeentebelangen gedurfde maar wel goed overwogen plannen gelanceerd tijdens de al eerder genoemde Algemene Beschouwingen, ook daar zijn we druk mee om die plannen verder te concretiseren maar daarover later meer.

Wij wensen u een voorspoedig en vooral vreedzaam 2024 waarbij u er van uit mag gaan dat we ons als kleine oppositiepartij blijven inzetten voor alle inwoners van onze gemeente!

... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Load more