Ondertussen op Facebook….

Cover for Gemeentebelangen Staphorst
280
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Verslag van de laatste twee raadsvergaderingen.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 14 februari 2023 (Valentijnsdag) bood Gemeentebelangen Staphorst de gehele gemeenteraad, aanwezig publiek en gemeentelijke medewerkers een chocolade hartje aan, symboliserend dat we in deze huidige tijd van polarisatie best een beetje aardiger voor elkaar zouden mogen zijn.
Hoe mooi zou de wereld zijn wanneer we elkaar af en toe een echt luisterend oor zouden bieden, echt geïnteresseerd zouden zijn in de ander en mens zouden durven te zijn.
Met daarbij de volgende tekst.

“Het zijn donkere dagen wanneer we stil staan bij de verschrikkelijke aardbeving die Turkije en Syrië hebben getroffen, maar ook woedt er niet zover hier vandaan een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en dichtbij merken we dat de polarisatie ook in ons eigen land toe neemt. Hoe mooi zou de wereld er uit kunnen zien wanneer we een beetje liever voor elkaar zouden zijn. Gemeentebelangen Staphorst huldigt het principe, verbeter de wereld, maar begin bij je zelf en biedt daarom op deze speciale dag, Valentijnsdag een klein presentje aan, symboliserend met elkaar de wereld een beetje mooier te maken”.


En dan is het dinsdag 7 maart 2023, slechts drie weken verder en staat op de raadsagenda: EPOS Raadconsultatie innemen standpunt stand vooroverleg Dedemsvaartweg 35b te Rouveen.
Initiatiefnemer heeft haar vorige plan, het huisvesten van 100 arbeidsmigranten afgeschaald naar 40 en de aanwonenden blijven ook ondanks de forse afschaling tegen. De initiatiefnemer wordt verweten de plannen zonder ruggespraak met de aanwonenden te hebben gewijzigd, te weinig te hebben overlegd en uitgelegd, de gemeenteraadsleden worden in een brief van de bewoners aan de raad zelfs verdacht van achterkamertjespolitiek, zouden ze vooraf al niet besloten hebben de bouw tot huisvesting van de arbeidsmigranten toe te staan?

Voor mij blijft staan conform de Valentijnsgedachte, wat was er nu gebeurd wanneer we allemaal de moeite zouden hebben genomen om een beetje beter te luisteren naar elkaar. Had de initiatiefnemer niet meer moeite moeten doen om de aanwonenden mee te nemen en hadden de aanwonenden niet meer moeite moeten doen om met de initiatiefnemer in gesprek te komen?
Hebben de aanwonenden, al kennis gemaakt met de arbeidsmigranten die er geplaatst zullen worden, want zijn ze niet bevooroordeeld? Kortom, maakt onbekend niet ook onbemind?

Tijdens de raadsvergadering deze avond zal Gemeentebelangen na een zorgvuldige afweging van de belangen van zowel initiatiefnemer als aanwonenden vóór stemmen voor dit plan, echter met één belangrijke mits, namelijk dat initiatiefnemer garandeert dat er vierentwintig/zeven een beheerder op het complex zal zijn die de rust en het woongenot voor beide partijen zal waarborgen.

Het is nu eenmaal zo, dat ook wij ons er van bewust zijn dat we niet altijd beide partijen tevreden kunnen stellen, maar wees er van overtuigd dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan en terdege alle voors en tegens tegen elkaar hebben afgewogen.

Bé Veen
Plaatsvervangend fractievoorzitter Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Verslag van de laatste twee raadsvergaderingen.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 14 februari 2023 (Valentijnsdag) bood Gemeentebelangen Staphorst de gehele gemeenteraad, aanwezig publiek en gemeentelijke medewerkers een chocolade hartje aan, symboliserend dat we in deze huidige tijd van polarisatie best een beetje aardiger voor elkaar zouden mogen zijn.
Hoe mooi zou de wereld zijn wanneer we elkaar af en toe een echt luisterend oor zouden bieden, echt geïnteresseerd zouden zijn in de ander en mens zouden durven te zijn.
Met daarbij de volgende tekst.
 
“Het zijn donkere dagen wanneer we stil staan bij de verschrikkelijke aardbeving die Turkije en Syrië hebben getroffen, maar ook woedt er niet zover hier vandaan een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en dichtbij merken we dat de polarisatie ook in ons eigen land toe neemt. Hoe mooi zou de wereld er uit kunnen zien wanneer we een beetje liever voor elkaar zouden zijn. Gemeentebelangen Staphorst huldigt het principe, verbeter de wereld, maar begin bij je zelf en biedt daarom op deze speciale dag, Valentijnsdag een klein presentje aan, symboliserend met elkaar de wereld een beetje mooier te maken”.
 
 
En dan is het dinsdag 7 maart 2023, slechts drie weken verder en staat op de raadsagenda: EPOS Raadconsultatie innemen standpunt stand vooroverleg Dedemsvaartweg 35b te Rouveen.
Initiatiefnemer heeft haar vorige plan, het huisvesten van 100 arbeidsmigranten afgeschaald naar 40 en de aanwonenden blijven ook ondanks de forse afschaling tegen. De initiatiefnemer wordt verweten de plannen zonder ruggespraak met de aanwonenden te hebben gewijzigd, te weinig te hebben overlegd en uitgelegd, de gemeenteraadsleden worden in een brief van de bewoners aan de raad zelfs verdacht van achterkamertjespolitiek, zouden ze vooraf al niet besloten hebben de bouw tot huisvesting van de arbeidsmigranten toe te staan?
 
Voor mij blijft staan conform de Valentijnsgedachte, wat was er nu gebeurd wanneer we allemaal de moeite zouden hebben genomen om een beetje beter te luisteren naar elkaar. Had de initiatiefnemer niet meer moeite moeten doen om de aanwonenden mee te nemen en hadden de aanwonenden niet meer moeite moeten doen om met de initiatiefnemer in gesprek te komen?
Hebben de aanwonenden, al kennis gemaakt met de arbeidsmigranten die er geplaatst zullen worden, want zijn ze niet bevooroordeeld? Kortom, maakt onbekend niet ook onbemind?
 
Tijdens de raadsvergadering deze avond zal Gemeentebelangen na een zorgvuldige afweging van de belangen van zowel initiatiefnemer als aanwonenden vóór stemmen voor dit plan, echter met één belangrijke mits, namelijk dat initiatiefnemer garandeert dat er vierentwintig/zeven een beheerder op het complex zal zijn die de rust en het woongenot voor beide partijen zal waarborgen.
 
Het is nu eenmaal zo, dat ook wij ons er van bewust zijn dat we niet altijd beide partijen tevreden kunnen stellen, maar wees er van overtuigd dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan en terdege alle voors en tegens tegen elkaar hebben afgewogen. 
 
Bé Veen
Plaatsvervangend fractievoorzitter Gemeentebelangen Staphorst

Succes Alex, en Anne wensen we een fijn verlof toe!Raadslid Alex Dekker van Gemeentebelangen is vanavond tijdens de raadsvergadering beëdigd. Alex Dekker vervangt Anne Lok, die de komende tijd met zwangerschapsverlof is. ... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Succes Alex, en Anne wensen we een fijn verlof toe!

Hallo allen,

Vanavond (donderdag 9 februari) is er weer een politieke inloopavond.
We willen graag de mening van onze inwoners over de onderwerpen die volgende week worden besproken in de raadsvergadering:
Bestemmingsplan Oude Rijksweg 217a en 219 te Rouveen
Bestemmingsplan Gutto 5
Opheffen geheimhouding “overzicht aan te kopen en te verkopen percelen grond”
Innemen standpunt vooroverleg Dedemsvaartweg 35b te Rouveen
En wat verder ter tafel komt

Help ons meedenken en schuif aan vanaf 19.30 uur:
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 IJhorst

Namens fractie en schaduwfractie
Gemeente Belangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Lokale democratie

Wat bedoelen we nu eigenlijk wanneer we het hebben over lokale democratie?

In Staphorst hebben we het bijvoorbeeld over het versterken van de lokale democratie, maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee en wat denken we er mee te kunnen bereiken?
Laten we beginnen met vraag: Wat is nu die democratie? Nederland is een parlementaire democratie. U kiest ons als uw volksvertegenwoordiger en wil dat we voor uw belangen opkomen. Wij moeten dus weten wat er in de samenleving leeft en daarom hebben we contact met zoveel mogelijk burgers en vertegenwoordigers van allerlei groeperingen. Ook kunt u zelf invloed uitoefenen door ons een e-mail te sturen, een petitie aan te bieden of door een burgerinitiatief te beginnen.
Het college en de gemeenteraad van Staphorst, wil de afstand tussen burger en politiek verkleinen door burgerparticipatie te stimuleren.
Actieve burgers willen naar onze mening zelf de problemen in hun omgeving oplossen en wij Gemeentebelangen, als onderdeel van de lokale overheid willen u daar graag in ondersteunen. Ook kunt u terecht bij ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat waar burgers terecht kunnen voor informatie wanneer zij zich meer willen inzetten voor hun omgeving.
Omdat de relatie tussen u en ons door de actuele maatschappelijke ontwikkelingen verandert en ook de overheid dat constateert wil de Rijksoverheid de lokale democratie en het lokaal bestuur daarom versterken.

De gemeente krijgt steeds meer taken opgelegd. Denk daarbij vooral aan de op handen zijnde invoering van de omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrij wonen, onderwerpen die op gemeentelijk niveau spelen en invloed hebben op ons dagelijks leven.
Door minister Ollongren van BZK (Binnenlandse Zaken) is er op 5 juli 2018 al een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een plan van aanpak voor de versterking van de lokale democratie waarin ze onder meer schrijft dat er ruimte moet zijn voor nieuwe verbindingen tussen inwoners en hun bestuur.
Gemeentebelangen Staphorst onderschrijft dit en zijn daarom blij dat ook binnen onze gemeente er initiatieven worden ontwikkeld om burgers en bestuur meer met elkaar in contact te laten komen.
Donderdag 2 februari is er een afvaardiging van onze gemeente bestaande uit de vertegenwoordigers van alle raadsfracties, burgemeester, griffie, communicatie en ambtelijke organisatie op bezoek geweest in Ruinerwold. De gemeenteraad van De Wolden organiseerde een avond in het kader van de lokale democratie, om eens te kijken hoe ze dat in andere gemeenten oppakken en organiseren. Een leerzame avond waar ik veel van heb opgestoken. Maar ook naar huis gegaan met veel vragen na gesprekken met andere deelnemers en organisatoren.
Vragen die we in de commissie Lokale Democratie zeker met elkaar gaan behandelen en uitwerken.

Dinsdagavond 21 februari organiseert de gemeente ook zo’n avond voor de lokale democratie in Staphorst, een avond door en voor de inwoners van onze mooie gemeente. Een avond waar het college en de raad hopen te horen wat er echt bij de Staphorster bevolking.

Schroom niet om ons als raadsleden aan te spreken mocht u ook goede ideeën hebben!

Bé Veen
Waarnemend fractievoorzitter Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Lokale democratie

Wat bedoelen we nu eigenlijk wanneer we het hebben over lokale democratie?

In Staphorst hebben we het bijvoorbeeld over het versterken van de lokale democratie, maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee en wat denken we er mee te kunnen bereiken? 
Laten we beginnen met vraag: Wat is nu die democratie? Nederland is een parlementaire democratie. U kiest ons als uw volksvertegenwoordiger en wil dat we voor uw belangen opkomen. Wij moeten dus weten wat er in de samenleving leeft en daarom hebben we contact met zoveel mogelijk burgers en vertegenwoordigers van allerlei groeperingen. Ook kunt u zelf invloed uitoefenen door ons een e-mail te sturen, een petitie aan te bieden of door een burgerinitiatief te beginnen. 
Het college en de gemeenteraad van Staphorst, wil de afstand tussen burger en politiek verkleinen door burgerparticipatie te stimuleren.
Actieve burgers willen naar onze mening zelf de problemen in hun omgeving oplossen en wij Gemeentebelangen, als onderdeel van de lokale overheid willen u daar graag in ondersteunen. Ook kunt u terecht bij ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat waar burgers terecht kunnen voor informatie wanneer zij zich meer willen inzetten voor hun omgeving.
Omdat de relatie tussen u en ons door de actuele maatschappelijke ontwikkelingen verandert en ook de overheid dat constateert wil de Rijksoverheid de lokale democratie en het lokaal bestuur daarom versterken.

De gemeente krijgt steeds meer taken opgelegd. Denk daarbij vooral aan de op handen zijnde invoering van de omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrij wonen, onderwerpen die op gemeentelijk niveau spelen en invloed hebben op ons dagelijks leven.
Door minister Ollongren van BZK (Binnenlandse Zaken) is er op 5 juli 2018 al een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een plan van aanpak voor de versterking van de lokale democratie waarin ze onder meer schrijft dat er ruimte moet zijn voor nieuwe verbindingen tussen inwoners en hun bestuur.
Gemeentebelangen Staphorst onderschrijft dit en zijn daarom blij dat ook binnen onze gemeente er initiatieven worden ontwikkeld om burgers en bestuur meer met elkaar in contact te laten komen.
Donderdag 2 februari is er een afvaardiging van onze gemeente bestaande uit de vertegenwoordigers van alle raadsfracties, burgemeester, griffie, communicatie en ambtelijke organisatie op bezoek geweest in Ruinerwold. De gemeenteraad van De Wolden organiseerde een avond in het kader van de lokale democratie, om eens te kijken hoe ze dat in andere gemeenten oppakken en organiseren. Een leerzame avond waar ik veel van heb opgestoken. Maar ook naar huis gegaan met veel vragen na gesprekken met andere deelnemers en organisatoren.
Vragen die we in de commissie Lokale Democratie zeker met elkaar gaan behandelen en uitwerken.

Dinsdagavond 21 februari organiseert de gemeente ook zo’n avond voor de lokale democratie in Staphorst, een avond door en voor de inwoners van onze mooie gemeente. Een avond waar het college en de raad hopen te horen wat er echt bij de Staphorster bevolking. 

Schroom niet om ons als raadsleden aan te spreken mocht u ook goede ideeën hebben!

Bé Veen
Waarnemend fractievoorzitter Gemeentebelangen Staphorst
2 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Een extra voorstelrondje.
Sinds deze week is Bé onze nieuwe fractievoorzitter. We hebben daarom gevraagd om zich nog wat extra voor te stellen aan u.

Ik kan me echter voorstellen dat voor vele leden van Gemeentebelangen ik nog wel een beetje een grote onbekende ben, en daarom hierna maar even een herhaling van mijn introductie tijdens die jaarvergadering waarin ik heb verteld wie en wat ik ben en waarom ik van de PvdA ben overgestapt naar Gemeentebelangen.

70 zomers geleden geboren in de mooiste stad van Nederland, Groningen, zoon van een eenvoudige hardwerkende landarbeider en een even hard op een naai-atelier werkende moeder, een zogenaamd arbeidersgezin, waar elke cent omgedraaid moest worden voordat deze werd uitgegeven, maar wel een warm katholiek nest waarin ik samen met mijn twee jongere broers liefdevol opgroeide. Vader werkte zich op tot rijschoolhouder, we kregen het thuis financieel wat ruimer, waardoor moeder langzamerhand meer en meer thuis kon blijven en zich kon toeleggen op de zorg voor haar gezinnetje. Net zoals zoveel Groninger arbeidersgezinnen waren ook mijn ouders aanhangers van Fré Meis de toenmalige leider van de Communistische Partij, die arbeiders een betere toekomst in het vooruitzicht stelde en vond dat het in het rijke Nederland allemaal wat eerlijker verdeeld zou mogen worden.

Zoals ik al meldde waren we thuis niet rijk en was het min of meer logisch dat je als oudste van het gezin al vroeg ging werken en bijdroeg aan het gezins-inkomen. Op 14-jarige leeftijd trad ik in dienst bij een drukkerij in Groningen, vijf dagen werken en zaterdags naar school. Je verdiende 14 gulden per week, waarvan je 10 gulden afdroeg aan je ouders voor kost en inwoning en je je de koning te rijk voelde met de 4 gulden die je zelf in je zak mocht houden. Je wist niet beter dan dat het zo hoorde en eerlijk gezegd ben ik er denk ik niet slechter van geworden.
Begonnen in 1966 als leerling handzetter in een drukkerij, door het volgen van avondstudies de LTS en MTS doorlopen naast het volgen van veel vakgerichte studies en de tijd van leren en zelf ontwikkeling afgerond met het behalen van het patroonsdiploma Grafische Industrie.

Ondertussen getrouwd met de liefste vrouw ter wereld, samen vijf kinderen, allen gelukkig getrouwd met vijf fantastische partners die samen weer gezorgd hebben voor tien toppers van kleinkinderen waarvan sommigen op hun beurt ook al weer geweldige partners hebben, kortom Marie en ik voelen ons rijk en dankbaar.

Zo’n veertig jaar geleden heb ik me aangesloten bij de PvdA en wanneer u het vorengaande goed hebt gelezen was dat niet meer dan een logische keuze.
In oktober 1989 kwamen we met het gezin in Staphorst wonen omdat ik een baan had aanvaard bij de plaatselijke drukkerij als bedrijfsleider. Niet iedereen in onze omgeving begreep dat, want hoe krijg je het in je hoofd om in Staphorst te gaan wonen was destijds een veel gestelde vraag waarmee we werden geconfronteerd. Wij hebben er nooit problemen mee gehad, Staphorsters zijn geweldige lieve en aardige mensen, hard werkend en eerlijk en vanaf het begin voelden we er ons thuis.
Een lang verhaal kort, de drukkerij waar ik de baan als bedrijfsleider had aanvaard ging failliet. Van het ene op het andere moment sta je op straat. Pas hier komen wonen, de jongens net op de middelbare school in Meppel, dus geen optie om terug te verhuizen. Een jaartje gefreelanced en op aandringen van enkele oud medewerkers en steun van de toenmalige directeur van de ABN gestart met het eigen bedrijfje Drukkerij De Reest.

Dankzij jullie Staphorsters, heeft het bedrijfje zich kunnen handhaven en hebben wij als gezin altijd in ons eigen onderhoud kunnen voorzien, zelfs konden we groeien naar een bedrijfje waar ook plaats was voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij zijn de Staphorster gemeenschap dankbaar en wilden iets terug doen voor de gemeenschap en hoe kun je dat beter doen dan je inzetten voor die gemeenschap door die gemeenschap te dienen. Via o.a. het voorzitterschap van de O.S.R., voorzitter van de plaatselijke voetbalclub, penningmeester van de Oranjevereniging, voorzitter van de Stichting Staphorst en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PvdA werd ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gekozen als gemeenteraadslid voor diezelfde PvdA voor de periode 2014-2018.
Helaas verloor de partij een zetel tijdens de verkiezingen voor de volgende periode.
Eerlijk gezegd kwam dat destijds best hard aan, moest ik het even verwerken, maar al gauw zag ik ook het positieve. Marie en ik hadden nu tijd om naar een geschikte opvolger voor ons bedrijf te zoeken en vonden die na een moeizame weg dan ook eindelijk, want het moest natuurlijk wel een man of vrouw zijn met dezelfde sociale instelling en de bereidheid om de werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te behouden.

En dan heb je zomaar pensioen en tijd te over. Hoewel? Achter de geraniums gaan zitten was geen optie dus gezien de ervaringen opgedaan in 2014-2018 als raadslid en wetende hoeveel werk het is wanneer je het raadswerk serieus op wil pakken zoals het hoort me aangemeld bij de plaatselijke afdeling PvdA als kandidaat raadslid bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Helaas konden we elkaar niet vinden en gingen door allerlei oorzaken onze wegen uiteen zodat datgene wat ik graag had gewild namelijk als raadslid iets voor de gemeenschap te kunnen doen en betekenen in rook op.
Om toch een stem te hebben, dan maar zijdelings, heb ik me aangemeld bij Gemeentebelangen Staphorst en waarschijnlijk omdat ik met zowel Greetje, Alfred, Alex en Fabian al tijden een warme en vertrouwensband had voelde dat aan als binnen komen in een warm bad, dat sommige leden van Gemeentebelangen zich afvroegen wat Gemeentebelangen toch met die “rode aap” moest zal ik dan maar voor lief nemen.

Kortom, ik voel me thuis bij Gemeentebelangen en aanvaardde dan ook de voorgestelde derde plek op de kieslijst voor de toen nog komende gemeenteraadsverkiezingen, me echter op dat moment niet realiserend dat dit me dan het landelijke lidmaatschap van mijn oude partij zou kosten, het is echter niet anders, hoewel ik dat nog steeds als zeer onrechtvaardig ervaar.
Tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad kwam Gemeentebelangen als grote winnaar uit de bus en misten we maar net die zo fel begeerde derde zetel. Lang gingen we er van uit als coalitiepartij mee te mogen doen, echter tot onze teleurstelling werden we daar niet in mee genomen zodat het bij het bezetten van twee raadszetels is gebleven en dus een plekje in de oppositie betekende waarin we een positieve en kritische houding willen aannemen.
Na een paar weken mijn inbreng in de schaduwfractie te hebben gehad kwam Alfred Stegeman me vragen of ik bereid zou zijn, de door hem bezette zetel in de gemeenteraad over te nemen omdat hem was gebleken dat de combinatie van een zware en verantwoordelijke baan en het plichtsgetrouw en goed uitvoeren van je taak als raadslid niet te doen is wanneer je beiden niet tekort wilt doen. Een moedige en zware beslissing, die hem echt hoofdbrekens heeft gekost en waarbij het hem enorm zou helpen wanneer ik ja zou zeggen.

Nooit heb ik onder stoelen of banken gestoken dat ik graag lid zou willen zijn van de gemeenteraad omdat ik denk dat je op deze positie daadwerkelijk iets kunt doen om er voor ALLE inwoners voor te zorgen dat het fijn wonen, werken en vertoeven is in onze mooie gemeente. Natuurlijk heb ik op zijn vraag volmondig JA gezegd en wanneer men mij vraagt wat ik vooral wens te bereiken:
IK HOOP HET VERTROUWEN IN DE POLITIEK BIJ U TERUG TE BRENGEN!
En ik ga er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
Tot zover mijn voorstelrondje. Dit is gewoon wie ik ben en waar ik voor sta.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Een extra voorstelrondje.
Sinds deze week is Bé onze nieuwe fractievoorzitter. We hebben daarom gevraagd om zich nog wat extra voor te stellen aan u. 

Ik kan me echter voorstellen dat voor vele leden van Gemeentebelangen ik nog wel een beetje een grote onbekende ben, en daarom hierna maar even een herhaling van mijn introductie tijdens die jaarvergadering waarin ik heb verteld wie en wat ik ben en waarom ik van de PvdA ben overgestapt naar Gemeentebelangen.

70 zomers geleden geboren in de mooiste stad van Nederland, Groningen, zoon van een eenvoudige hardwerkende landarbeider en een even hard op een naai-atelier werkende moeder, een zogenaamd arbeidersgezin, waar elke cent omgedraaid moest worden voordat deze werd uitgegeven, maar wel een warm katholiek nest waarin ik samen met mijn twee jongere broers liefdevol opgroeide. Vader werkte zich op tot rijschoolhouder, we kregen het thuis financieel wat ruimer, waardoor moeder langzamerhand meer en meer thuis kon blijven en zich kon toeleggen op de zorg voor haar gezinnetje. Net zoals zoveel Groninger arbeidersgezinnen waren ook mijn ouders aanhangers van Fré Meis de toenmalige leider van de Communistische Partij, die arbeiders een betere toekomst in het vooruitzicht stelde en vond dat het in het rijke Nederland allemaal wat eerlijker verdeeld zou mogen worden.

Zoals ik al meldde waren we thuis niet rijk en was het min of meer logisch dat je als oudste van het gezin al vroeg ging werken en bijdroeg aan het gezins-inkomen. Op 14-jarige leeftijd trad ik in dienst bij een drukkerij in Groningen, vijf dagen werken en zaterdags naar school. Je verdiende 14 gulden per week, waarvan je 10 gulden afdroeg aan je ouders voor kost en inwoning en je je de koning te rijk voelde met de 4 gulden die je zelf in je zak mocht houden. Je wist niet beter dan dat het zo hoorde en eerlijk gezegd ben ik er denk ik niet slechter van geworden.
Begonnen in 1966 als leerling handzetter in een drukkerij, door het volgen van avondstudies de LTS en MTS doorlopen naast het volgen van veel vakgerichte studies en de tijd van leren en zelf ontwikkeling afgerond met het behalen van het patroonsdiploma Grafische Industrie.

Ondertussen getrouwd met de liefste vrouw ter wereld, samen vijf kinderen, allen gelukkig getrouwd met vijf fantastische partners die samen weer gezorgd hebben voor tien toppers van kleinkinderen waarvan sommigen op hun beurt ook al weer geweldige partners hebben, kortom Marie en ik voelen ons rijk en dankbaar.

Zo’n veertig jaar geleden heb ik me aangesloten bij de PvdA en wanneer u het vorengaande goed hebt gelezen was dat niet meer dan een logische keuze. 
In oktober 1989 kwamen we met het gezin in Staphorst wonen omdat ik een baan had aanvaard bij de plaatselijke drukkerij als bedrijfsleider. Niet iedereen in onze omgeving begreep dat, want hoe krijg je het in je hoofd om in Staphorst te gaan wonen was destijds een veel gestelde vraag waarmee we werden geconfronteerd. Wij hebben er nooit problemen mee gehad, Staphorsters zijn geweldige lieve en aardige mensen, hard werkend en eerlijk en vanaf het begin voelden we er ons thuis.
Een lang verhaal kort, de drukkerij waar ik de baan als bedrijfsleider had aanvaard ging failliet. Van het ene op het andere moment sta je op straat. Pas hier komen wonen, de jongens net op de middelbare school in Meppel, dus geen optie om terug te verhuizen. Een jaartje gefreelanced en op aandringen van enkele oud medewerkers en steun van de toenmalige directeur van de ABN gestart met het eigen bedrijfje Drukkerij De Reest.

Dankzij jullie Staphorsters, heeft het bedrijfje zich kunnen handhaven en hebben wij als gezin altijd in ons eigen onderhoud kunnen voorzien, zelfs konden we groeien naar een bedrijfje waar ook plaats was voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij zijn de Staphorster gemeenschap dankbaar en wilden iets terug doen voor de gemeenschap en hoe kun je dat beter doen dan je inzetten voor die gemeenschap door die gemeenschap te dienen. Via o.a. het voorzitterschap van de O.S.R., voorzitter van de plaatselijke voetbalclub, penningmeester van de Oranjevereniging, voorzitter van de Stichting Staphorst en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PvdA werd ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gekozen als gemeenteraadslid voor diezelfde PvdA voor de periode 2014-2018.
Helaas verloor de partij een zetel tijdens de verkiezingen voor de volgende periode.
Eerlijk gezegd kwam dat destijds best hard aan, moest ik het even verwerken, maar al gauw zag ik ook het positieve. Marie en ik hadden nu tijd om naar een geschikte opvolger voor ons bedrijf te zoeken en vonden die na een moeizame weg dan ook eindelijk, want het moest natuurlijk wel een man of vrouw zijn met dezelfde sociale instelling en de bereidheid om de werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te behouden.

En dan heb je zomaar pensioen en tijd te over.  Hoewel? Achter de geraniums gaan zitten was geen optie dus gezien de ervaringen opgedaan in 2014-2018 als raadslid en wetende hoeveel werk het is wanneer je het raadswerk serieus op wil pakken zoals het hoort me aangemeld bij de plaatselijke afdeling PvdA als kandidaat raadslid bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Helaas konden we elkaar niet vinden en gingen door allerlei oorzaken onze wegen uiteen zodat datgene wat ik graag had gewild namelijk als raadslid iets voor de gemeenschap te kunnen doen en betekenen in rook op.
Om toch een stem te hebben, dan maar zijdelings, heb ik me aangemeld bij Gemeentebelangen Staphorst en waarschijnlijk omdat ik met zowel Greetje, Alfred, Alex en Fabian al tijden een warme en vertrouwensband had voelde dat aan als binnen komen in een warm bad, dat sommige leden van Gemeentebelangen zich afvroegen wat Gemeentebelangen toch met die “rode aap” moest zal ik dan maar voor lief nemen.

Kortom, ik voel me thuis bij Gemeentebelangen en aanvaardde dan ook de voorgestelde derde plek op de kieslijst voor de toen nog komende gemeenteraadsverkiezingen, me echter op dat moment niet realiserend dat dit me dan het landelijke lidmaatschap van mijn oude partij zou kosten, het is echter niet anders, hoewel ik dat nog steeds als zeer onrechtvaardig ervaar.
Tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad kwam Gemeentebelangen als grote winnaar uit de bus en misten we maar net die zo fel begeerde derde zetel. Lang gingen we er van uit als coalitiepartij mee te mogen doen, echter tot onze teleurstelling werden we daar niet in mee genomen zodat het bij het bezetten van twee raadszetels is gebleven en dus een plekje in de oppositie betekende waarin we een positieve en kritische houding willen aannemen.
Na een paar weken mijn inbreng in de schaduwfractie te hebben gehad kwam Alfred Stegeman me vragen of ik bereid zou zijn, de door hem bezette zetel in de gemeenteraad over te nemen omdat hem was gebleken dat de combinatie van een zware en verantwoordelijke baan en het plichtsgetrouw en goed uitvoeren van je taak als raadslid niet te doen is wanneer je beiden niet tekort wilt doen. Een moedige en zware beslissing, die hem echt hoofdbrekens heeft gekost en waarbij het hem enorm zou helpen wanneer ik ja zou zeggen.

Nooit heb ik onder stoelen of banken gestoken dat ik graag lid zou willen zijn van de gemeenteraad omdat ik denk dat je op deze positie daadwerkelijk iets kunt doen om er voor ALLE inwoners voor te zorgen dat het fijn wonen, werken en vertoeven is in onze mooie gemeente. Natuurlijk heb ik op zijn vraag volmondig JA gezegd en wanneer men mij vraagt wat ik vooral wens te bereiken:
IK HOOP HET VERTROUWEN IN DE POLITIEK BIJ U TERUG TE BRENGEN!
En ik ga er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
Tot zover mijn voorstelrondje. Dit is gewoon wie ik ben en waar ik voor sta.

Commentaar op Facebook

Veel succes toegewenst, denk dat wij zeker raakvlakken hebben op veel thema’s zoals recreatie en toerisme. 50plus-overijssel.nl

Load more